Category Archives: กฎหมาย

 “ประมวลกฎหมายอาญา” เรื่องกฎหมายที่ประชาชนน่ารู้

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าบนโลกนี้ไม่มีกฎหมายอาญา? ถ้าให้นึกภาพ โลกใบนี้คงเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีกันมากกว่านี้ กฎหมายเลยถูกสร้างขึ้นมาให้ราษฎรทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สังคมในประเทศอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัย ประชาชนไม่ได้ถูกสั่งห้าม ว่าห้ามทำผิด แต่ถ้าทำผิดแล้วต้องยอมรับ และได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ได้เขียนถึง กฎหมายอาญาในประเทศไทยเอาไว้ 3 ภาค คือ 1. ภาคบทบัญญัติทั่วไป (ที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป) 2. ภาคความผิด มีอยู่ 12 ลักษณะ (ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งสหราชอาณาจักร,การปกครอง, การยุติธรรม, ศาสนา, ความสงบสุขของประชาชน, การก่อให้เกิดภยันอันตรายต่อประชาชน, การปลอมและการแปลง, การค้า, เพศ, ชีวิตและร่างกาย, เสรีภาพและชื่อเสียง, และเกี่ยวกับทรัพย์) และภาคลหุโทษ มี 3 ข้อ (ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง)

หนังสือเล่มนี้จะมีรายละเอียดย่อยของแต่ละภาค แต่ละหมวดให้ทำความเข้าใจกัน การมีหนังสือประเภทนี้วางขาย จะทำให้บุคคลทั่วไป ประชาชนอย่างเราสามารถหาซื้ออ่านกันได้เป็นความรู้ เพราะคนที่รู้เรื่องกฎหมายนั้นจะได้เปรียบกว่าคนไม่รู้ มีหลายกรณีมาก ๆ ที่พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ฝ่ายที่รู้กฎหมายจะสามารถยกเอามาตรา หรือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติออกมาพูดได้ ยกตัวอย่างเช่นกรณีฉ้อโกงหรือทุจริต อีกฝ่ายจะโกงเราได้ยากกว่ามาก ถ้าเรามีความรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้น รวมทั้งเรื่องกฎหมาย หรือประชาชนยังสามารถ ยกเอาเรื่องพวกนี้ไว้เตือนสติคนที่คุณรู้จักก็ได้ อย่างเช่น  คุณเจอหรือรูปจักกับแม่ค้าขายผลไม้ เขาทำผิดโดยการโกงตราชั่ง สิ่งที่เราจะพูดได้คือ แม่ค้าคนนี้ทำผิดใน “มาตราที่ 271 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ว่าด้วย ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มีหลายการประทำมากที่ได้เห็นกันในสังคม ที่ผู้กระทำผิดไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำผิด พอมารู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว และคนที่ไม่รู้หลายคนก็เป็นเยาวชน บางคนเพียงทำเพราะเห็นผู้ใหญ่บางคนทำเลยทำตาม นี่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กในอนาคตได้ แต่จริง ๆ คนที่เป็นเด็กถ้ารู้เรื่องกฎหมายไว้จะดีมากเช่นกัน เพราะมีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่หลอกเด็กที่ดูไม่รู้อะไรโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงิน เพราะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีคนต้องการมากที่สุด แต่ถ้าเด็กรู้เรื่องนี้ เขาจะสามารถรับมือ และบอกผู้ใหญ่ได้ทันการ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

หนังสือเล่มนี้เลยเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้กฎหมาย หรือต้องการทบทวน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนทั่วไปก็ควรจะอ่านไว้เป็นดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ การป้องกันไว้จึงดีกว่าวัวหายล้อมคอก การอ่านประมวลกฎหมายเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดวีหนึ่งที่จะปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง จากคนกระทำผิดที่อาจเป็นภัยใกล้ตัวของเราในวันใดวันหนึ่งก็ได้