Tag Archives: ประชาธิปไตย

“ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน” เพราะเรายืนอยู่คนละเส้นเดียวกัน”

                ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกที หลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อที่จะเข้าคูหาเลือกผู้นำประเทศมาบริหารและพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตย และอย่างที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรานั้น ค่อยข้างที่จะมีปัญหาและข้อขัดแย้งอยู่มาก จนเป็นที่ถกเถียงและพูดถึงกันไม่จบไม่สิ้น วันนี้จึงอยากจะนำเสนอหนังสือที่ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างน่าสนใจอย่างหนังสือเรื่อง “ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน”

“ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน” เปิดมุมมองใหม่แบบประชาธิปไตย

                ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของวินทร์ เลียววาริณ เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. 2540 วินทร์ เลียววาริณ ได้นำเสนอมุมมองทางความคิดได้อย่างน่าสนใจ ด้วยแนวคิดที่เฉียบคมนำเสนอผ่านชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ที่กระชับชัดเจนทุกตัวอักษร รัดกุมและเข้าใจง่าย ซึ่งเรื่องนี้ วินทร์ เลียววาริณ ก็ได้ถ่ายทอดมุมมองความคิดเกี่ยวกับการเมืองอย่างเป็นกลาง โดยถ่ายทอดเนื้อหาเสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์ทางการเมืองเด่น ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกของระบอบประชาธิปไตยในไทยจนถึงปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็น “ประชาธิปไตย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ที่สะท้อนให้เห็นถึงการล้มลุกคลุกคลาน ประคับประคองระบอบประชาธิปไตยจากขั้วอำนาจทางการเมืองฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงปกป้องไม่ให้ประชาธิปไตยนั้นตกเป็นเครื่องมือของการแก่งแย่งแข่งขัน และการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม หนังสือเล่มนี้ได้เล่นถึงตัวละครหลักสองคน ที่ถึงแม้ว่าจะยืนอยู่กันคนละฝ่าย และยึดถือแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่ด้วยความรักในประเทศชาติและหวังดีต่อประเทศชาติ ทั้งสองจึงต้องเลือกจุดสมดุลเพื่อปกป้องประชาธิปไตย

เขียนความจริงใน “ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน”

                ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้สร้างตัวละครบางตัวให้เหมือนกับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทย สอดแทรกไปกับชั้นเชิงทางวรรณศิลป์และอารมณ์ที่หลายหลาย ผู้อ่านสามารถอ่านเพื่อบันเทิงก็ได้ หรืออ่านเพื่อเข้าใจถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ได้ เรียกได้ว่าการเขียนความจริงเพื่อถ่ายทอดมุมมองทางการเมืองของ วิณ เลียววาริณนั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียน (ซีไรต์) เมื่อปี พ.ศ. 2540 แล้ว ยังได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นจากคณะกรรมการหนังสือแห่งชาติ และรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 16-18 ปี) และรางวัล 1 ใน 101 อันดับหนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียนของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีกทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งอีกด้วย

จากรางวัลและคำชื่นชมต่าง ๆ การันตีได้ว่าการเขียนความจริงผ่านมุมมองของวิณ เลียววาริณ ที่พูดถึงความเป็นมาและเป็นไปของการเมืองในประเทศไทยนั้น ทำให้ผู้อ่านวางไม่ลง ด้วยเนื้อหาที่กระชับ รัดกุม มุมมองที่หลากหลายและน่าสนใจ และหนังสือเล่มนี้ได้เชื่อมโยงให้เห็นถึงความคิด ว่าจากแนวคิดและการกระทำของคนหนึ่งคนก็ส่งผลต่อการเมืองได้ และการเมืองก็ส่งผลถึงเราทุกคน ฉะนั้นการเมืองและตัวเราเองจึงไม่สามารถแยกจากกันได้ตราบใดที่เรายังยืนอยู่บนเส้นทางแห่งประชาธิปไตย